Επανίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Μετά την ενσωμάτωση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το ΠΜΣ βρίσκεται στη διαδικασία επανίδρυσης που προβλέπεται από τον Ν.4485/2017. Ως εκ’ τούτου, το ΠΜΣ και δεν θα δεχθεί αιτήσεις για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.

Ο νέος κύκλος σπουδών θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο 2019-2020. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επανίδρυσης (πιθανά εντός του Οκτωβρίου 2019), θα ανακοινωθεί η νέα προκήρυξη.