Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Ανακοινώνεται η έκδοση του πίνακα κατάταξης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της από 14.06.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1753/Β/ 17.05.2018) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις ιστοσελίδες του Τμήματος και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 16.09.2018.

Σειρά κατάταξης – Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

(α) Επιτυχόντες
1 – 144
2 – 140
3 – 96
4 – 104
5 – 134
6 – 141
7 – 82
8 – 159
9 – 161
10 – 167
11 – 69
12 – 99
13 – 89
14 – 88
15 – 124
16 – 101
17 – 154
18 – 143
19 – 105
20 – 139
21 – 116
22 – 109
23 – 138
24 – 147
25 – 87
26 – 165
27 – 113
28 – 155
29 – 132
30 – 118

(β) Επιλαχόντες
31 – 122
32 – 107
33 – 151
34 – 90
35 – 142
36 – 160
37 – 128
38 – 131
39 – 100
40 – 110
41 – 129
42 – 103
43 – 91
44 – 83
45 – 97
46 – 125
47 – 135
48 – 120
49 – 111
50 – 126
51 – 112
52 – 108
53 – 102
54 – 106
55 – 127
56 – 158
57 – 86
58 – 117
59 – 114
60 – 153
61 – 157
62 – 119
63 – 133
64 – 115
65 – 84
66 – 98
67 – 156
68 – 149
69 – 146
70 – 123
71 – 145
72 – 130
73 – 148
74 – 163
75 – 164

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τους πλήρεις πίνακες αξιολόγησης από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.