Ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πιθανών ενστάσεων που θα υποβληθούν, τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει κατά την ηλεκτρονική αίτησή τους, θα δοθούν στους υποψηφίους από τους οποίους θα ζητηθούν.