Οριστικός πίνακας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Ανακοινώνεται η έκδοση του οριστικού πίνακα κατάταξης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, όπως διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Σειρά κατάταξης – Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

(α) Επιτυχόντες

1 – 144
2 – 140
3 – 96
4 – 104
5 – 134
6 – 141
7 – 82
8 – 159
9 – 161
10 – 167
11 – 69
12 – 99
13 – 89
14 – 88
15 – 124
16 – 101
17 – 154
18 – 143
19 – 105
20 – 139
21 – 116
22 – 128
23 – 109
24 – 138
25 – 147
26 – 87
27 – 165
28 – 113
29 – 155
30 – 132
31 – 118

(β) Επιλαχόντες

32 – 122
33 – 107
34 – 151
35 – 90
36 – 142
37 – 160
38 – 131
39 – 100
40 – 110
41 – 129
42 – 103
43 – 91
44 – 83
45 – 97
46 – 125
47 – 135
48 – 120
49 – 111
50 – 126
51 – 112
52 – 108
53 – 102
54 – 106
55 – 127
56 – 158
57 – 86
58 – 117
59 – 114
60 – 153
61 – 157
62 – 119
63 – 133
64 – 115
65 – 84
66 – 98
67 – 156
68 – 149
69 – 146
70 – 123
71 – 145
72 – 130
73 – 148
74 – 163
75 – 164
76 – 152