Συντονιστική Επιτροπή

Δρ. Βώρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Π.Μ.Σ.
E-mail: voros AT teiwest.gr, Web page: http://esda-lab.cied.teiwest.gr

Δρ. Παρασκευάς Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.
E-mail: mparask AT teiwest.gr, Web Page: http://mparask.cied.teiwest.gr/

Δρ. Ταμπακάς Βασίλειος, Καθηγητής
E-mail: tampakas AT teiwest.gr, Web page: http://cied.teiwest.gr/staff/faculty/211-tampakas

Δρ. Τζίμας Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: tzimas AT teiwest.gr, Web page: http://cied.teiwest.gr/staff/faculty/136-tzimas

Δρ. Κίτσος Παρασκευάς, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: pkitsos ΑΤ teiwest.gr, Web page:: http://diceslab.cied.teiwest.gr/index.php/el/