Εσωτερικοί Διδάσκοντες

1. Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής τ.ε. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Δρ. Αλεφραγκής Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής 
E-mail: alefrag AT teiwest.gr,
Web page: http://cied.teiwest.gr/staff/faculty/137-alefragis

O Δρ. Παναγιωτης Αλεφραγκής διαθέτει πάνω από 19 χρόνια πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού με εξειδίκευση σε αλγορίθμους βελτιστοποίησης για την επίλυση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας σε πολλές περιοχές εφαρμογής. Είναι συγγραφέας σε πάνω από 40 επιστημονικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ είχε ενεργή συμμετοχή σε πολλά εθνικά (ΓΓΕΤ AirLift, ΠΕΠ Methodica, ΠΕΠ HAVI) και διεθνή (Esprit DAYSY, Esprit PAROS, FP6 ScamStop, FP7 Alma) ερευνητικά έργα. Ήταν μέρος της ομάδας που κέρδισε τη 2η θέση στο 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Δημιουργίας Ωρολογίων Προγραμμάτων (2008) και την 1η θέση στο 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Χρονοπρογραμματισμού Νοσηλευτικού Προσωπικού (2010). Είναι μέλος σε οργανωτικές επιτροπές και κριτής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά (ΙΕΕΕ, Elsevier, ACM, Wiley). Ήταν ιδρυτής και διαχειριστής της εταιρείας Lyseis Ltd AITS η οποία παρήγαγε εξειδικευμένο λογισμικό για τη βελτιστοποίηση πόρων για τη αεροπορική βιομηχανία με πελάτες της Lufthansa AG και την AIMS. Από το 2008 είναι Καθηγητής Εφαρμογών στην Τεχνολογία Λογισμικού στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου και από το 2013 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Είναι Διδάκτορας(2000) και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός(1995) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι μέλος της IEEE και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Δρ. Βώρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Π.Μ.Σ.
E-mail: voros AT teiwest.gr,
Web page: http://esda-lab.cied.teiwest.gr

Ο Δρ Νικόλαος Βώρος διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων για τηλεπικοινωνίες και ιατρικές εφαρμογές. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες και ερευνητικά ιδρύματα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει διαρκή παρουσία σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από εκατό είκοσι ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια υψηλότατου κύρους, ενώ έχει συγγράψει ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία. Τα τελευταία χρόνια, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σε θέματα σχετικά με τηλεπικοινωνίες, δίκτυα και συστήματα για ιατρικές εφαρμογές, ενώ έχει στο ενεργητικό του τη συγγραφή σημαντικού αριθμού ερευνητικών προτάσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα FP7 ALMA, FP7 ARMOR και Horizon 2020 ARGO, και τεχνικός συντονιστής στο ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 RADIO. Επίσης, έχει διοργανώσει διεθνή συνέδρια υψηλότατου κύρους ως είτε ως General Chair (ISVLSI 2010, ARC 2018) είτε ως Program Chair (RecoSoC 2012, FPL 2014, ISVLSI 2017). Σήμερα, κατέχει τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος (http://www.cied.teiwest.gr/) και είναι διευθυντής του εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του τμήματος (http://esda-lab.cied.teiwest.gr).

Δρ. Ζαχαράκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Email: zaharakis AT teiwest.gr,
Web page: http://cied.teiwest.gr/staff/faculty/128-zaharakis

Έλαβε πτυχίο Μαθηματικών το 1992 και Διδακτορικό Δίπλωμα σε Τεχνολογία Λογισμικού το 1999, και τα δύο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 2008 είναι στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Πάτρας, με αντικείμενο “Ανάλυση και Σχεδιασμός Λογισμικού”, με άνω των 30 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση και άνω των 200 ετεροαναφορές. Από το ακαδ. έτος 2009-10 μέχρι το 2012-13, διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Εφαρμογών στη Διοίκηση και Οικονομία, ΤΕΙ Πάτρας, Παράρτημα Αμαλιάδας και κατά το εαρινό εξάμηνο 2013-14 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας. Επίσης, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ Πάτρας από 2008 έως το 2011, της οποίας ήταν μέλος μέχρι το 2013. Από το ακαδ. έτος 2013-14 είναι μέλος ΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας. Συνολικά, παρουσιάζει πάνω εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2002. Επίσης, έχει συγγράψει το βιβλίο «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και Ευρετικές Μέθοδοι», (συ-)συγγράψει το βιβλίο «Ζητήματα ανάπτυξης συστημάτων διάχυτου υπολογισμού που σχετίζονται με τον άνθρωπο και την κοινωνία» για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εναλλακτικό διδακτικό υλικό (ΕΔΥ – webcast) με τίτλο «Μεταγλωττιστές, αντικειμενοστρεφής ανάλυση» της Θεματικής Ενότητας «Σχεδιασμός Λογισμικού». Στο ΕΑΠ έχει διατελέσει διδάσκων (ΣΕΠ) από το 2004 σε θεματικές ενότητες όπως «Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές» (του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Πληροφορική») και «Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού» (του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού»). Κατά το διάστημα 1993-1999, παρείχε ερευνητικό έργο στο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Παν. Πατρών, σε θέματα προδιαγραφών, σχεδιασμού και υλοποίησης ευφυών εκπαιδευτικών συστημάτων. Είχε και έχει συμμετοχή σε διάφορά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Από το 2002 εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ερευνητική Μονάδα 3) σε ερευνητικά θέματα τυπικών προδιαγραφών διάχυτων υπολογιστικών συστημάτων. Από το 2009 διατελεί Υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας 3 (ΥΕΜ). Συνολικά, έχει συμμετάσχει σε 13 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και έχει διευθύνει 6 εξ αυτών. Πιο αναλυτικά: 1 έργο Η2020 (project manager), 1 έργο AMIF (project manager), 4 έργα FET (στα 2 project manager), 2 έργα ΕΠ Διά Βίου Μάθηση (Ιδρυματικός-Επιστημονικός Υπεύθυνος), 1 έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Αρχιμήδης ΙΙ, 1 έργο ΕΠΕΤ ΙΙ, 1 έργο INCO-COPERNICUS, 1 έργο ΠΑΒΕ, 1 έργο ΣΥΝ.

Δρ. Κίτσος Παρασκευάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: pkitsos ΑΤ teiwest.gr,
Web page:: http://diceslab.cied.teiwest.gr/index.php/el/

Ο Παρασκευάς Κίτσος είναι Πτυχιούχος Φυσικός και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ Πάτρας και στο ΤΕΙ Μεσολογγίου σε μαθήματα όπως Λογική Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, VLSI, Σχεδιασμός FPGAs, Γλώσσες Περιγραφής Υλικού, Σχεδιασμός Ασφαλούς Υλικού, Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και άλλα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ο αποδοτικός σχεδιασμός σε υλικό κρυπτογραφικών αλγορίθμων και συστημάτων, ο σχεδιασμός ασφαλούς υλικού, μέθοδοι αναζήτησης Ιόμορφου Υλικού (Hardware Trojans) σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, σχεδιασμός σε υλικό αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και υλικό ενσωματωμένων συστημάτων. Έχει συμμετάσχει σε 10 ερευνητικά έργα (ευρωπαϊκά και εθνικά), έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα και κεφάλαια σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και βιβλία, έχει συγγράψει εκπαιδευτικά βιβλία και ήταν υπεύθυνος για την έκδοση 4 ξενόγλωσσων βιβλίων. Η έρευνά του έχει λάβει 1 υποτροφία και περισσότερες από 1000 ετερο-αναφορές. Είναι αξιολογητής σε πλήθος έγκριτων διεθνών περιοδικών και συνεδρίων και μέλος σε ομάδες προγράμματος και διοργάνωσης σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος του IEEE και σύμβουλος καθηγητής του σπουδαστικού παραρτήματος του IEEE του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Από τον Μάιο 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. Αθηνά.

Δρ. Κούγιας Ιωάννης, Καθηγητής
E-mail: kougias AT teiwest.gr,
Web page: http://cied.teiwest.gr/staff/faculty/140-kougias

Ο Ιωάννης Κούγιας είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Memorial, St John’s – NFLD, Canada, κάτοχος Μεταπτυχικού Διπλώματος (Master of Arts) από τα Πανεπιστήμια Queen’s, Kingston & York, Toronto – Ontario, Canada και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει διδάξει Γενικά και Ανώτερα Μαθηματικά, Στατιστική Επιχειρήσεων, Οικονομετρία, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Γραμμική Άλγεβρα και Διαφορικές Εξισώσεις σε τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Μεσολογγίου και Ηπείρου. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Προϊστάμενος του Τμήματος Αυτοματισμού, καθώς και Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του π. Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου.

Δρ. Παρασκευάς Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.
E-mail: mparask AT teiwest.gr,
Web Page: http://mparask.cied.teiwest.gr/

Ο Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 1989, στο οποίο εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή (1995) στην περιοχή της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων, συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών, δίκτυα δημόσιας χρήσης, δίκτυα νέας γενιάς και ευρυζωνικά δίκτυα, τηλεματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 60 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 3 βιβλία και 2 κεφάλαια βιβλίων, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 40 επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων και το δημοσιευμένο έργο του έχει συλλέξει περισσότερες από 370 ετεροαναφορές και έχει αναφερθεί σε 70 ευρεσιτεχνίες. Διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού δικτύων ευρείας κλίμακας (ISP) και υπηρεσιών τηλεματικής και διευθύνει αντίστοιχα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν δεχθεί σημαντικές εθνικές και διεθνείς διακρίσεις. Από το 2011 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του ΙΤΥΕ Διόφαντος. Από τον Σεπτέμβριο 2011 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Είναι μέλος των ΤΕΕ, ΙΕΕΕ, AES.

Δρ. Συρμακέσης Σπύρος, Καθηγητής
Email: syrma AT teiwest.gr,
Web page: www.hci-course.gr/bio.htm

Ο Σπύρος Συρμακέσης αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας το 1992 με βαθμό 8,72 και ανακηρύχθηκε σε διδάκτορα του ίδιου τμήματος το 1997. Η διδακτορική του διατριβή είναι στην περιοχή της υπολογιστικής γεωμετρίας και των πολυδιάστατων δομών δεδομένων. Από το 1997 παρουσιάζει ερευνητική δραστηριότητα σε περιοχές όπως τεχνολογίες λογισμικού, web mining, web engineering, εκπαιδευτική ψυχαγωγία, σχεδιασμό αλληλεπίδρασης και εκπαιδευτικό λογισμικό. Έχει σήμερα βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία (μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές), ενώ είναι και editor σε επιστημονικά βιβλία στην περιοχή. Ακόμη έχει δημοσιεύσει εργασίες σε περιοδικά (ελληνικά και διεθνή) και έγκυρα διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Στο ερευνητικό του έργο υπάρχουν αναφορές από άλλους ερευνητές. Είναι μέλος σε επιτροπές και reviewer σε συνέδρια και περιοδικά. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, όπου διδάσκει τα μαθήματα “Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης”, “Διοίκηση και Οργάνωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, “Γραφικά Υπολογιστών” και “Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα”. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου e-Business και User Experience του τμήματος. Παράλληλα διδάσκει στο Master in European Project Planning and Management στη Φλωρεντία (Ιταλία) το Module: Project Management of Research and Development Projects. Από το 2001 είναι Σύμβουλος καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια της θεματικής ενότητας “ΠΛΗ10-Εισαγωγή στην Πληροφορική”. Συμμετέχει ενεργά σε επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους.

Δρ. Ταμπακάς Βασίλειος, Καθηγητής
E-mail: tampakas AT teiwest.gr,
Web page: http://cied.teiwest.gr/staff/faculty/211-tampakas

Ο Βασίλης Ταμπακάς είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου DISK (http://disk.cied.teiwest.gr/). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστήμιο Πατρών και διδάκτορας του ίδιου Τμήματος στην περιοχή των Κατανεμημένων Συστημάτων. Έχει συνεργαστεί ως ερευνητής με το Ερευνητικό Ινστιτούτο ΕΑΙΤΥ, με το ερευνητικό Ινστιτούτο ΙΝΒΙΤ και με την Intracom. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα είτε ως υπεύθυνος έργου είτε ως υπεύθυνος ομάδας εργασίας. Έχει αναλάβει επανειλημμένα θέσεις διοικητικής ευθύνης όπως Αντιπρόεδρος Ιδρύματος, Διευθυντής Σχολής και Πρόεδρος Τμήματος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στις περιοχές: Κατανεμημένα/Λειτουργικά Συστήματα, Συστήματα Ανάκτησης Κειμένου και Διαχείρισης Πληροφορίας Μεγάλου Όγκου, στην Επιχειρηματική Νοημοσύνη και στην Εξόρυξη Γνώσης. Στις παραπάνω περιοχές έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Στις δημοσιεύσεις του έχουν καταγραφεί πάνω από 600 ετεροαναφορές σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Έχει συγγράψει δυο διδακτικά βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται από πολλά Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Διδάσκει τα μαθήματα Κατανεμημένα Συστήματα, Λειτουργικά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Τεχνολογία Λογισμικού, Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων. Από το 2000 είναι Σύμβουλος καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια της θεματικής ενότητας “ΠΛΗ11-Τεχνολογία Λογισμικού”.

Δρ. Τζίμας Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: tzimas AT teiwest.gr,
Web page: http://cied.teiwest.gr/staff/faculty/136-tzimas

O Δρ. Γιάννης Τζήμας είναι Αναπληρωτης Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτορας του ιδίου Τμήματος στην περιοχή των Τεχνολογιών Διαδικτύου. Η ερευνητική του δραστηριότητα εντοπίζεται στις περιοχές των Δικτύων Η/Υ και εφαρμογών τους και των Τεχνολογιών Διαδικτύου, όπου έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Από το 1995 έως σήμερα έχει διατελέσει Τεχνικός Υπεύθυνος του εργαστηρίου Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ παράλληλα από το 1997 έως το 2011 ήταν Τεχνικός Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών. Με τις παραπάνω ιδιότητες έχει συμμετάσχει στο συντονισμό και στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων από το 1995 έως σήμερα. Τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Τέλος, μέχρι τα μέσα του 2013 ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Δρ. Τριανταφύλλου Βασίλειος, Καθηγητής
E-mail: triantaf AT teiwest.gr,
Web page: http://cied.teiwest.gr/staff/faculty/129-triantafyllou

Ο Βασίλειος Τριανταφύλλου είναι Διπλωματούχος και Διδάκτωρ Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Καθηγητής και πρόεδρος στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Έχει διατελέσει Ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας 6, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔΔ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την σχεδιασμό και ανάλυση αλγορίθμων δρομολόγησης, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με θέματα ηλεκτρονικής δημοκρατίας και δικτύων Αισθητήρων. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε 20 ερευνητικά έργα και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 55 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει συγγράψει 2 κεφάλαια βιβλίων. Η έρευνά του έχει περισσότερες από 45 αναφορές. Είναι κριτής σε 4 συνέδρια.

Δρ. Τσακνάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
E-mail: jsaknakis AT teiwest.gr,
Web page: http://cied.teiwest.gr/staff/faculty/135-tsaknakis

Ο Ιωάννης Τσακνάκης αποφοίτησε το 1996 από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανακηρύχθηκε σε διδάκτορα του ίδιου τμήματος το 2004. Από το 1996 παρουσιάζει ερευνητική δραστηριότητα σε περιοχές όπως Διαχείριση Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Υπολογιστική Γεωμετρία, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 εργασίες σε περιοδικά και έγκυρα συνέδρια (ελληνικά και διεθνή). Από το 2009 έως το 2013 εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου στο γνωστικό αντικείμενο : «Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων». Από τον Σεπτέμβριο του 2013 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Δρ. Χριστοδούλου Σωτήρης, Λέκτορας
E-mail: sxristod AT teiwest.gr,
Web page: http://gr.linkedin.com/in/schristodoulou/

Ο Σωτήρης Π. Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Κω το 1971, έλαβε το πτυχίο του το 1994 από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πάτρας, και το διδακτορικό του στις Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού (Web Engineering ) από το ίδιο τμήμα το 2004. Σήμερα είναι Καθηγητής Εφαρμογών στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας. Από το 1994 έως το 2006 εργάστηκε ως ερευνητής και τεχνικός υπεύθυνος στο εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων – Πανεπιστήμιο Πάτρας, όπου συμμετείχε σε 13 ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, στους τομείς των τεχνολογιών Παγκοσμίου Ιστού, στη μοντελοποίηση / διαχείριση υπερμεσικών εφαρμογών και στο σχεδιασμό 3Δ εφαρμογών. Σε αυτά τα έργα περιλαμβάνονται: ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ενοποιημένου πολιτιστικού πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Πολιτισμού, πολυάριθμοι Ιστότοποι και ενδοδίκτυα για ελληνικούς κυβερνητικούς οργανισμούς (με κυριότερο τον ΟΔΥΣΣΕΑ www.culture.gr), βραβευμένοι πολυμεσικοί τίτλοι (Η Ακρόπολις των Αθηνών, Η Ζωή της Μελίνας Μερκούρη), κ.ά. Την ίδια περίοδο, υπήρξε τεχνικός υπεύθυνος στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών έργων ESPRIT (1996-1999): VHF – A Virtual Hypermedia Factory και του IST (2001-2004): MUVII – Multi User Virtual Interactive Interface (3Δ εκπαιδευτικές εφαρμογές με απτική ανάδραση για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Επιπλέον, κατά την περίοδο 2002-2003 εργάστηκε για την Daedalus Networks Ltd (νυν Citrix) ως τεχνικός υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας λογισμικού και συστημάτων. Πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό, Ποιότητα κώδικα εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού, Βελτιστοποίηση απόδοσης εφαρμογών Ιστού για κινητές συσκευές, Yπερμέσα και χωροταξικό υπερκείμενο. Οι ερευνητικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν περισσότερα από 30 διεθνή περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και διεθνή συνέδρια με κριτές, οι οποίες έχουν περισσότερες από 150 ετεροαναφορές από τρίτους ερευνητές. Είναι professional member στους οργανισμούς ACM και IEEE, μέλος σε οργανωτικές επιτροπές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά (ACM, IEEE, κά). Από το 2004, έχει διδάξει πολλά μαθήματα σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο, ως διδάσκων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο ΤΕΙ Πάτρας, στο ΤΕΙ Μεσολογγίου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 

2. Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής τ.ε. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Αντωνόπουλος Χρήστος, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών

E-mail: cantonopoulos ΑΤ teimes.gr

Ο Χρήστος Αντωνόπουλος έλαβε το Δίπλωμα και το Διδακτορικό του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2002 και 2008 αντίστοιχα. Από το 2002 είναι μέλος του ερευνητικού δυναμικού του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι συνεργάτης με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων. Έχει συνεργαστεί με τη εταιρία INTRACOM-Telecom τόσο στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων όσο και στην ανάπτυξη εμπορικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Είναι συνεργάτης με το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Από το 2002 έχει διατελέσει Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Πάτρας. Από το 2010 έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου (Παράρτημα Ναυπάκτου). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 35 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια οι οποίες έχουν δεχθεί πάνω από 120 ετεροαναφορές. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των ασύρματων δικτύων, σχεδίαση επικοινωνιακών πρωτοκόλλων ασύρματων δικτύων, δίκτυα αισθητήρων, εξομοίωση ασύρματων δικτύων, ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, αρχιτεκτονική ενσωματωμένων συστημάτων, προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων.

Ασαρίδης Ηλίας, Δρ. Φυσικός, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

E-mail: iliasaridis AT gmail.com

Ο Ηλίας Ασαρίδης γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1977. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Κατερίνης το 1995. Το 2000 έλαβε το Πτυχίου Φυσικής από το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2005 έλαβε το διδακτορικό του από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου ήταν υπότροφος. Το πεδίο έρευνάς του περιλαμβάνει έρευνα στο πεδίο των μαγνητικών, ηλεκτρονιακών και οπτικών ιδιοτήτων των υλικών.

Έχει εμπειρία στο πεδίο των ακτίνων Χ, μετρήσεων VSM και στην ανάλυση φασμάτων Mössbauer. Το πεδίο έρευνάς του περιλαμβάνει έρευνα στο πεδίο των μαγνητικών, ηλεκτρονιακών και οπτικών ιδιοτήτων των υλικών. Έχει εμπειρία στο πεδίο των ακτίνων Χ, μετρήσεων VSM και στην ανάλυση φασμάτων Mössbauer.

Ήταν τεχνικός υπεύθυνος των εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικής και Επιστήμης Υλικών του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας εργάζεται ως πανεπιστημιακός υπότροφος από το 2007 όπου έχει διδάξει τα εξής μαθήματα: Λογική Σχεδίαση, Ηλεκτρονική, Φυσική, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Ασύρματες Δορυφορικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών.

Καναβός Ανδρέας, Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών

E-mail: kanavos AT ceid.upatras.gr

Ο Ανδρέας Καναβός γεννήθηκε το 1984 στην Πάτρα. Έλαβε το Δίπλωμα του, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης καθώς και το Διδακτορικό Δίπλωμα το 2008, το 2012 και το 2015 αντίστοιχα από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι “Σημασιολογική Αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό: τεχνικές ομαδοποίησης, δεικτοδότησης και επισήμανσης” με θεματικές περιοχές μεταξύ άλλων την Εξόρυξη Δεδομένων, την Ανάκτηση Πληροφορίας καθώς και τη Διαχείριση Δεδομένων. Από τον Μάρτιο του 2012, είναι ερευνητής στο εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως το 2015 έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» σε μία ποικίλη σειρά προγραμμάτων. Εργάστηκε ως ερευνητής στα Ερευνητικά Προγράμματα “FrailSafe” (Horizon ICT20) και “Palo Pro” (ΙCT4Growth). Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στην Θεματική Ενότητα «ΠΛΣ50: Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Συμβασιούχος Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του TEI Δυτικής Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους τομείς της Εξόρυξης Δεδομένων, της Ανάκτησης Πληροφορίας, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους, της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων, των Δομών και Βάσεων Δεδομένων και της Βιοπληροφορικής. Έχει περισσότερες από 45 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κρίση.

Κεραμίδας Γεώργιος, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών

E-mail: gkeramidas ΑΤ teimes.gr

O Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας είναι διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2008, διδάσκει στο Τεχνολογικό Ίδρυμα Μεσολογγίου (τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής) ως επιστημονικός συνεργάτης μαθήματα όπως Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής, Ενσωματωμένα Συστήματα και Λειτουργικά Συστήματα. Ο κ. Κεραμίδας δραστηριοποιείται ερευνητικά στην ευρύτερη περιοχή της αρχιτεκτονικής υπολογιστών με έμφαση στη σχεδίαση συστημάτων μνήμης χαμηλής κατανάλωσης, σε VLIW, πολυνηματικές και πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, σε δικτυακούς επεξεργαστές και επεξεργαστές διανυσματικών γραφικών και σε μεθοδολογίες μοντελοποίησης της κατανάλωσης ισχύος υπολογιστικών συστημάτων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 35 εργασίες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά υψηλού κύρους. Επίσης, ο κ. Κεραμίδας είναι κάτοχος ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που βρίσκονται σε κατάσταση αξιολόγησης. Από το 2005, ο κ. Κεραμίδας έχει συμμετάσχει σε πέντε ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρία εθνικά έργα. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), μέλος του οργανισμού της ΙΕΕΕ και μέλος του δικτύου αριστείας HiPEAC.

Λιβιέρης Ιωάννης, Δρ. Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών

E-mail: livieris AT teiwest.gr

Ο  Ιωάννης Λιβιέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Κατέχει πτυχίο Μαθηματικών (2006), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (2008) και διδακτορικό δίπλωμα (2012) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει εργαστεί ως προγραμματιστή στην εταιρία τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων Intracom και σε προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Από τον Οκτώβριο 2016 εργάζεται ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών Τ.Ε. Έχει 22 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κριτές. Aποτέλεσε μέλος σε οργανωτικές επιτροπές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αριθμητική βελτιστοποίηση, αλγόριθμοι εκπαίδευσης νευρωνικών δίκτυων, μηχανική μάθηση και εξόρυξη γνώσης.

Σερεμέτη Λαμπρινή, Δρ. Μαθηματικός Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

E-mail: lamprini.seremeti AT gmail.com

Η Δρ. Λαμπρινή Σερεμέτη είναι πτυχιούχος Μαθηματικός και απόφοιτος του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή. Η διδακτορική της διατριβή αφορά στη μαθηματική μοντελοποίηση, μέσω της Θεωρίας Κατηγοριών, διάδοσης της γνώσης σε δίκτυα ευθυγραμμισμένων οντολογιών. Έχει 8ετη ερευνητική εμπειρία και εργάζεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2005. Έχει δημοσιεύσει 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μηχανική οντολογιών, στα εκπαιδευτικά μοντέλα, στην τυποποίηση ερμηνευτικών κριτηρίων διαχείρισης της γνώσης. Από το 2017 είναι φοιτήτρια Νομικής και μελετά την αναγνώριση νομικής προσωπικότητας σε οντότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Φαλιάγκα Ευανθία (Εύη), Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

E-mail: faliagka ΑΤ gmail.com
Web page: gr.linkedin.com/pub/evi-faliagka/22/9b6/213/

Η Εύη Φαλιάγκα έλαβε το Δίπλωμα της Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2006 και το Διδακτορικό Δίπλωμα το 2012 από το ίδιο τμήμα με τίτλο «Εξόρυξη γνώσης στον παγκόσμιο ιστό και εφαρμογές στα συστήματα συστάσεων». Έχει συμμετάσχει σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα στον χώρο των τεχνολογιών διαδικτύου σε συνεργασία με το εργαστήριο γραφικών και πολυμέσων του τμήματος Μηχανικών Η/Υ. Σήμερα εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ως διαχειριστής δικτύου στην Ένωση Συντακτών Ηπείρου Πελοποννήσου και Νήσων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες διαδικτύου, εξόρυξη γνώσης, μηχανική μάθηση και συστήματα συστάσεων.

Φούρναρης Απόστολος, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών

E-mail: apofour ΑΤ ieee.org,
Web Page: http://www.knossosnet.gr/apofour

Ο Απόστολος Φούρναρης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, κατά τα έτη 2008 και 2002 αντίστοιχα. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στα Τμήματα Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας ΤΕ, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου Ασφάλειας και Σχεδιασμού Συστημάτων (www.KNOSSOSnet.gr). Διδάσκει ως Επίκουρος Καθηγητής (Π.Δ. 407/80), στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, του Πανεπιστημίου Πατρών, από το 2008.  Έχει εργαστεί σαν ερευνητής για 2 έτη (2009-2010) στο ερευνητικό κέντρο της HITACHI Europe SAS στην Sophia Antipolis, France ενώ τώρα είναι έμπειρος ερευνητής στο εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Κρυπτογραφία & Ασφάλεια Υπολογιστών/Δικτύων, Συστήματα Έμπιστης Επεξεργασίας (Trusted Computing systems), Ασφάλεια Υλικού, Σχεδιασμό Συστημάτων Υλικού και επιθέσεις Υλικού, Ενσωματωμένα Συστήματα. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΠΕΑΕΚ, FLEXINET, VITAL, VITAL++, SECRICOM, TRUDEVICE, WelCOM), χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με πληθώρα αρμοδιοτήτων. Είναι συγγραφέας σε περισσότερες από 35 ερευνητικές εργασίες, δημοσιευμένων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων, κ.α. Τα αποτελέσματα της έρευνας του έχουν λάβει περισσότερες από 150 αναφορές στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.