Γραμματεία

Γραμματεία ΠΜΣ “Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών”

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αντίρριο, ΤΚ 30300, Ελλάδα

  • Τηλέφωνο: (+30) 26340 38566
  • Fax: (+30) 26340 29667
  • email: smart-ICT [AT] cied.teiwest.gr