1η ειδίκευση: «Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες»

Aφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για τα κυβερνοσυστήματα (cybersystems), τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση του Διαδικτύου-των-Πραγμάτων (Internet-of-Things).