Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019

Χειμερινό εξάμηνο

 • Έναρξη μαθημάτων : 26/11/2018
 • Λήξη μαθημάτων: 08/03/2019
 • Έναρξη εξεταστικής περιόδου: 11/03/2019
 • Λήξη εξεταστικής περιόδου: 15/03/2019
 • Έναρξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 25/03/2019
 • Λήξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 29/03/2019

Εαρινό εξάμηνο

 • Έναρξη μαθημάτων: 01/04/2019
 • Λήξη μαθημάτων: 05/07/2019
 • Έναρξη εξεταστικής περιόδου: 08/07/2019
 • Λήξη εξεταστικής περιόδου: 12/07/2019
 • Έναρξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 09/09/2019
 • Λήξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 13/09/2019