Τέλη Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς την καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές.